Innovate now
for better tomorrow

Dynamiczne zmiany klimatyczne wymagają zdecydowanych działań. Stworzyliśmy przestrzeń dla innowatorów, startupów i przedsiębiorców, w której zapewniamy im kompleksowe wsparcie: finansowe, mentoringowe, organizacyjne, badawcze, kompetencyjne i networkingowe.

Program

Projekt finansowany ze środków ETI Climate-KIC

Rozwijamy projekty innowacyjne

Zamieniamy innowacyjne pomysły w realne rozwiązania. Zapewniamy kapitał na start, niezbędne know-how, pomoc doświadczonych ekspertów, coachów i trenerów, a po okresie akceleracji stwarzamy szanse dalszego rozwoju przy udziale inwestorów i partnerów dla komercjalizacji rozwiązania

ico_001672-1gr
Neutralność klimatyczna miast i regionów
ico_001672-4gr
Zrównoważone instrumenty finansowe
ico_001672-2gr
Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja
ico_001672-3gr
Zazielenienie i bioróżnorodność

Innovate now
for better tomorrow

Dynamiczne zmiany klimatyczne wymagają zdecydowanych działań. Stworzyliśmy przestrzeń dla innowatorów, startupów i przedsiębiorców, w której zapewniamy im kompleksowe wsparcie: finansowe, mentoringowe, organizacyjne, badawcze, kompetencyjne i networkingowe.

Program

Projekt finansowany ze środków
ETI Climate-KIC

Rozwijamy projekty innowacyjne

Zamieniamy innowacyjne pomysły w realne rozwiązania. Zapewniamy kapitał na start, niezbędne know-how, pomoc doświadczonych ekspertów, coachów i trenerów, a po okresie akceleracji stwarzamy szanse dalszego rozwoju przy udziale inwestorów i partnerów dla komercjalizacji rozwiązania

ico_001672-1gr
Neutralność klimatyczna miast i regionów
ico_001672-4gr
Zrównoważone instrumenty finansowe
ico_001672-2gr
Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja
ico_001672-3gr
Zazielenienie i bioróżnorodność

Innovate now
for better tomorrow

Dynamiczne zmiany klimatyczne wymagają zdecydowanych działań. Stworzyliśmy przestrzeń dla innowatorów, startupów i przedsiębiorców, w której zapewniamy im kompleksowe wsparcie: finansowe, mentoringowe, organizacyjne, badawcze, kompetencyjne i networkingowe.

Program


Innovate now
for better tomorrow

Dynamiczne zmiany klimatyczne wymagają zdecydowanych działań. Stworzyliśmy przestrzeń dla innowatorów, startupów i przedsiębiorców, w której zapewniamy im kompleksowe wsparcie: finansowe, mentoringowe, organizacyjne, badawcze, kompetencyjne i networkingowe.

Program

Projekt finansowany ze środków
ETI Climate-KIC
Projekt finansowany ze środków
ETI Climate-KIC


Rozwijamy projekty innowacyjne

Zamieniamy innowacyjne pomysły w realne rozwiązania. Zapewniamy kapitał na start, niezbędne know-how, pomoc doświadczonych ekspertów, coachów i trenerów, a po okresie akceleracji stwarzamy szanse dalszego rozwoju przy udziale inwestorów i partnerów dla komercjalizacji rozwiązania

ico_001672-1gr
Neutralność klimatyczna miast i regionów
ico_001672-4gr
Zrównoważone instrumenty finansowe
ico_001672-2gr
Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja
ico_001672-3gr
Zazielenienie i bioróżnorodność

Co zyskuje Twój startup?

Climate Accelerator to inicjatywa EIT Climate-KIC, wiodącej, europejskiej organizacji na rzecz innowacji klimatycznych oraz SPIN-US, celowej spółki Uniwersytetu Śląskiego, specjalizującej się w komercjalizacji wiedzy i technologii. Nasz akcelerator jest częścią międzynarodowej sieci. Skorzystaj z możliwości networkingu i międzynarodowych doświadczeń

Wsparcie finansowe 15 000 euro


W ramach programu akceleracji Twój startup otrzyma grant w wysokości 15 000 euro na rozwój swojego projektu. Fundusze można wykorzystać m.in. na badania, analizy, prototypowanie lub testowanie innowacji


Program

Co zyskuje Twój startup?

Climate Accelerator to inicjatywa EIT Climate-KIC, wiodącej, europejskiej organizacji na rzecz innowacji klimatycznych oraz SPIN-US, celowej spółki Uniwersytetu Śląskiego, specjalizującej się w komercjalizacji wiedzy i technologii. Nasz akcelerator jest częścią międzynarodowej sieci. Skorzystaj z możliwości networkingu i międzynarodowych doświadczeń

Wsparcie finansowe 15 000 euro


W ramach programu akceleracji Twój startup otrzyma grant w wysokości 15 000 euro na rozwój swojego projektu. Fundusze można wykorzystać m.in. na badania, analizy, prototypowanie lub testowanie innowacji


Program

Mentoring
i szkolenia


Szybką ścieżkę akceleracji w projekcie przejdziesz przy wsparciu doświadczonych ekspertów, z którymi wspólnie wypracujesz finalny efekt, po drodze nabywając nowych kompetencji, niezbędnych innowatorom

Dostęp do ekosystemu partnerów i inwestorów


Wybranym startupom w fazie post-akceleracji proponujemy dalszą współpracę i rozwój w ramach ekosystemu partnerów, w tym także funduszy venture capital. Jednocześnie ułatwiamy dostęp do infrastruktury laboratoryjnej i naukowej oraz zapewniamy wsparcie na etapie urynkowienia projektu

Mentoring
i szkolenia


Szybką ścieżkę akceleracji w projekcie przejdziesz przy wsparciu doświadczonych ekspertów, z którymi wspólnie wypracujesz finalny efekt, po drodze nabywając nowych kompetencji, niezbędnych innowatorom

Dostęp do ekosystemu partnerów i inwestorów


Wybranym startupom w fazie post-akceleracji proponujemy dalszą współpracę i rozwój w ramach ekosystemu partnerów, w tym także funduszy venture capital. Jednocześnie ułatwiamy dostęp do infrastruktury laboratoryjnej i naukowej oraz zapewniamy wsparcie na etapie urynkowienia projektu

Mentoring
i szkolenia


Szybką ścieżkę akceleracji w projekcie przejdziesz przy wsparciu doświadczonych ekspertów, z którymi wspólnie wypracujesz finalny efekt, po drodze nabywając nowych kompetencji, niezbędnych innowatorom

Dostęp do ekosystemu partnerów i inwestorów


Wybranym startupom w fazie post-akceleracji proponujemy dalszą współpracę i rozwój w ramach ekosystemu partnerów, w tym także funduszy venture capital. Jednocześnie ułatwiamy dostęp do infrastruktury laboratoryjnej i naukowej oraz zapewniamy wsparcie na etapie urynkowienia projektu

Partnerzy projektu

 
 
 

Czas działać!


Wierzymy, że wciąż jeszcze można odwrócić lub zneutralizować skutki postępującej degradacji środowiska naturalnego. Wiemy też, że czasu na ratunek dla klimatu i Ziemi mamy coraz mniej. Nadszedł moment, aby przejść do konkretnych działań i wdrażania skutecznych, nieznanych dotąd rozwiązań. To czas dla innowatorów, przedsiębiorców i startupów. Naszą rolą jest zapewnić im jak najlepsze warunki do kreowania, testowania, rozwoju i wdrożeń ich projektów. W imieniu nas wszystkich na rzecz klimatu


Zobacz więcej

Czas działać!


Wierzymy, że wciąż jeszcze można odwrócić lub zneutralizować skutki postępującej degradacji środowiska naturalnego. Wiemy też, że czasu na ratunek dla klimatu i Ziemi mamy coraz mniej. Nadszedł moment, aby przejść do konkretnych działań i wdrażania skutecznych, nieznanych dotąd rozwiązań. To czas dla innowatorów, przedsiębiorców i startupów. Naszą rolą jest zapewnić im jak najlepsze warunki do kreowania, testowania, rozwoju i wdrożeń ich projektów. W imieniu nas wszystkich na rzecz klimatu


Zobacz więcej