Razem w trosce
o klimatRazem w trosce
o klimat


Dlaczego Climate Accelerator?

Dynamiczne zmiany klimatyczne wymagają zdecydowanych działań i innowacyjnego podejścia. Bazując na efekcie synergii, stworzyliśmy przestrzeń dla innowatorów, startupów i przedsiębiorców, w której zapewniamy im kompleksowe wsparcie: finansowe, mentoringowe, organizacyjne, badawcze, kompetencyjne i networkingowe.

W ten sposób urzeczywistniamy ideę budowy gospodarki bezemisyjnej i kształtujemy liderów klimatycznych (m.in. w miastach, regionach, biznesie, finansach, produkcji i rolnictwie), dostarczając skutecznych rozwiązań, ułatwiających dbanie o czyste środowisko, dekarbonizację, czy świadome i zrównoważone wykorzystywanie zasobów.

Dlaczego Climate Accelerator?

Dynamiczne zmiany klimatyczne wymagają zdecydowanych działań i innowacyjnego podejścia. Bazując na efekcie synergii, stworzyliśmy przestrzeń dla innowatorów, startupów i przedsiębiorców, w której zapewniamy im kompleksowe wsparcie: finansowe, mentoringowe, organizacyjne, badawcze, kompetencyjne i networkingowe.

W ten sposób urzeczywistniamy ideę budowy gospodarki bezemisyjnej i kształtujemy liderów klimatycznych (m.in. w miastach, regionach, biznesie, finansach, produkcji i rolnictwie), dostarczając skutecznych rozwiązań, ułatwiających dbanie o czyste środowisko, dekarbonizację, czy świadome i zrównoważone wykorzystywanie zasobów.

Zespół projektowy

Mentorzy

Poznaj naszych coachów

Partnerzy

SPIN-US Sp. z o.o. jest spółką celową Uniwersytetu Śląskiego. Podstawowy kierunek działań spółki stanowi komercjalizacja wiedzy i technologii. Do zakresu działalności spółki zalicza się m.in.: wspomaganie procesu komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych, technologii i infrastruktury działanie na polu akceleracji i inkubacji pomysłów, których wynikiem będzie opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, usług, technologii, współuczestniczenie w tworzeniu projektów B+R.

EIT Climate-KIC to największa europejska organizacja zajmująca się przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym poprzez innowacje. Bazując na systemowym podejściu, EIT Climate-KIC łączy najbardziej ambitnych interesariuszy klimatycznych w Europie w obrębie miast, regionów, a nawet całych państw. Współpracując z ponad 350 partnerami, organizacja stawia czoła kryzysowi klimatycznemu poprzez wywoływanie głębokich zmian w obszarach działalności człowieka, które mają wpływ na emisję gazów cieplarnianych.

Wpierają nas