Tworzymy przestrzeń dla ważnych idei i potrzebnych innowacjiTworzymy przestrzeń dla ważnych idei i potrzebnych innowacji
Tworzymy przestrzeń dla ważnych idei i potrzebnych innowacji


O programie

Climate Accelerator powstał, aby wspierać pomysły i rozwiązania, które:

 • neutralizują skutki zmian klimatycznych
 • budują odpowiedzialne miasta przyszłości
 • rozwijają zrównoważone podejście do zasobów środowiska naturalnego
 • wyznaczają nowe standardy dla przemysłu i biznesu
 • przynoszą kluczowe dziś innowacje w zakresie dekarbonizacji, bezemisyjności i budowy gospodarki o obiegu zamkniętym

O programie

Climate Accelerator powstał, aby wspierać pomysły i rozwiązania, które:

 • neutralizują skutki zmian klimatycznych
 • budują odpowiedzialne miasta przyszłości
 • rozwijają zrównoważone podejście do zasobów środowiska naturalnego
 • wyznaczają nowe standardy dla przemysłu i biznesu
 • przynoszą kluczowe dziś innowacje w zakresie dekarbonizacji, bezemisyjności i budowy gospodarki o obiegu zamkniętym

JEŻELI NIE MASZ MPV

SPRINT 1

customer-problem fit

SPRINT 2

problem-solution fit

PRZEBIEG
Projektowanie oraz egzekucja PLANU LEAN dla zdefiniowania właściwego zrozumienia persony klienta oraz adekwatnej propozycji wartości startupu

USP
Wsparcie finansowe oraz coachingowe konieczne dla wykonania oraz interpretacji eksperymentów biznesowych

TAGI
#problem #potrzeba #persona #wartość #bmc # vpc

3x1 TYDZIEŃ
PRZEBIEG
Projektowanie oraz egzekucja planu walidacji modelu biznesowego nastawionego na odpowiednią konfigurację MVP oraz operacyjną efektywność startupu

USP
Wsparcie finansowe oraz mentorskie konieczne dla walidacji MVP w kontrolowanym środowisku biznesowym

TAGI
#rozwiązanie #dopasowanie # optymalizacja # konfiguracja

3x1 TYDZIEŃ
JEŻELI POSIADASZ JUŻ MVP

SPRINT 2

problem-solution fit

SPRINT 3

solution-market fit

PRZEBIEG
Projektowanie oraz egzekucja planu walidacji modelu biznesowego nastawionego na odpowiednią konfigurację MVP oraz operacyjną efektywność startupu

USP
Wsparcie finansowe oraz mentorskie konieczne dla walidacji MVP w kontrolowanym środowisku biznesowym

TAGI
#rozwiązanie #dopasowanie # optymalizacja # konfiguracja

3x1 TYDZIEŃ
PRZEBIEG
Projektowanie oraz egzekucja PLANU ŚCIEŻKI URYNKOWIENIA na szybkie i efektywne skalowanie wytworzonej oferty dla klientów startupu

USP
Wsparcie finansowe oraz pomoc środowiska partnerów celem skalowania wyakcelerowanego rozwiązania

TAGI
#rynek #sprzedaż #skalowanie #growth_hacking #pomiar

3x1 TYDZIEŃ

JEŻELI NIE MASZ MVP

SPRINT 1

customer-problem fit

PRZEBIEG
Projektowanie oraz egzekucja PLANU LEAN dla zdefiniowania właściwego zrozumienia persony klienta oraz adekwatnej propozycji wartości startupu

USP
Wsparcie finansowe oraz coachingowe konieczne dla wykonania oraz interpretacji eksperymentów biznesowych

TAGI
#problem #potrzeba #persona #wartość #bmc # vpc

3x1 TYDZIEŃ

SPRINT 2

problem-solution fit

PRZEBIEG
Projektowanie oraz egzekucja planu walidacji modelu biznesowego nastawionego na odpowiednią konfigurację MVP oraz operacyjną efektywność startupu

USP
Wsparcie finansowe oraz mentorskie konieczne dla walidacji MVP w kontrolowanym środowisku biznesowym

TAGI
#rozwiązanie #dopasowanie # optymalizacja # konfiguracja

3x1 TYDZIEŃ

JEŻELI POSIADASZ JUŻ MVP

SPRINT 2

problem-solution fit

PRZEBIEG
Projektowanie oraz egzekucja planu walidacji modelu biznesowego nastawionego na odpowiednią konfigurację MVP oraz operacyjną efektywność startupu

USP
Wsparcie finansowe oraz mentorskie konieczne dla walidacji MVP w kontrolowanym środowisku biznesowym

TAGI
#rozwiązanie #dopasowanie # optymalizacja # konfiguracja

3x1 TYDZIEŃ

SPRINT 3

solution-market fit

PRZEBIEG
Projektowanie oraz egzekucja PLANU ŚCIEŻKI URYNKOWIENIA na szybkie i efektywne skalowanie wytworzonej oferty dla klientów startupu

USP
Wsparcie finansowe oraz pomoc środowiska partnerów celem skalowania wyakcelerowanego rozwiązania

TAGI
#rynek #sprzedaż #skalowanie #growth_hacking #pomiar

3x1 TYDZIEŃ

Co oferujemy?

Program Climate Accelerator skierowany jest do mikro lub małych przedsiębiorstw, które posiadają pomysł biznesowy, projekt lub rozwiązanie, wpisujący się w interesujące nas obszary tematyczne. Poznaj szczegółowe warunki przystąpienia do akceleratora

ico_set_2-1
15 000 euro
Wsparcie finansowe
ico_set_2-2
Know how międzynarodowych partnerów
ico_set_2-3
Mentoring
i szkolenia
ico_set_2-4
Dostęp do ekosystemu partnerów i inwestorów

Rozwijamy projekty wspierające


Neutralność klimatyczną miast i regionów


w zakresie m.in.:

 • modernizacji i decentralizacji produkcji energii
 • przyspieszenia i popularyzacji zielonej mobilności w miastach
 • zarządzania strategicznego sprzyjającego neutralności klimatycznej
 • mierzenia i neutralizacji wpływu człowieka na środowisko
 • rozwiązań z zakresu smart city, proekologicznej modernizacji budynków
 • innowacji behawioralnych

Zrównoważone instrumenty finansowe


w zakresie m.in.:

 • innowacji finansowych i wskaźników zwiększających środki dla proklimatycznych działań
 • rozwoju tzw. zielonych aktywów, które mają szansę na finansowanie przez banki
 • popularyzacji zagadnień z zakresu zagrożeń klimatycznych na rynkach finansowych

Odpowiedzialną produkcję i konsumpcję


w zakresie m.in.:

 • zmniejszenia emisyjności przemysłu i biznesu
 • produkcji bazującej na materiałach przetworzonych i obiegu zamkniętym
 • przywrócenia znaczenia gospodarki regionalnej/lokalnej
 • transformacji systemów żywieniowych

Zazielenienia i bioróżnorodność


w zakresie m.in.:

 • rozwoju bioróżnorodności
 • pielęgnacji ochrony obszarów leśnych i zielonych
 • tworzenia obszarów proekologicznych
 • zrównoważonego wykorzystywania obszarów rolnych