European Carbon Farmers/Ciasnocha Family Farms

Zmiany klimatyczne postępują w dużej mierze w związku z emisjami gazów cieplarnianych spowodowanych działalnością człowieka. Branża rolna również kontrybuuje do tych emisji. Według IPCC rolnictwo, leśnictwo oraz zmiany użytkowania ziemi odpowiadały za 13% światowej emisji dwutlenku węgla, 44% emisji metanu oraz 82% emisji tlenków azotu w roku 2019. Tymczasem jak pokazuje przykład European Carbon Farmers zupełnie inna sytuacja jest możliwa. Negatywność emisyjna naszego rodzinnego gospodarstwa rolnego jest jedną z kluczowych częsci rozwiązania problemu zmian klimatycznych. Jest naszą misją wspierać każde gospodarstwo rolnem w UE zostać gospodarstwem negatywnym emisyjnie. Chcemy to osiągnąć poprzez otworzenie rolnikom drogi do korzystania z mechanizmu monetyzacji kredytów węglowych.

Nasz zespół