Waste Lab

Waste Lab przekształca lokalne odpady rolnicze w nowe materiały i produkty.Racjonalna gospodarka odpadami jest jednym z wyzwań współczesnego przemysłu. Ważne jest takie pokierowanie produkcją, by zagwarantować wykorzystywanie surowców odnawialnych przy jednoczesnym zagospodarowaniu wszystkich produktów ubocznych i utworzonych strumieni odpadów. Prace badawcze Waste LAB koncentrują się na tworzeniu kompostowalnych biomateriałów z produktów ubocznych wytwarzanych podczas przetwarzania buraków cukrowych - liści i pulpy buraczanej.

Liście buraka cukrowego stanowią największy odpad w polskim rolnictwie. Każdego roku powstaje około 20 milionów ton wysłodków buraczanego w Europie. Dzięki technologii i narzędziom opracowanym dla tworzyw sztucznych surowce są kształtowane w całą gamę różnorodnych produktów - naczyń, osłonek produkcyjnych, opakowań -całkowicie wolnych od substancji toksycznych. Projekt ten ma na celu podkreślenie faktu, jak wiele przedmiotów codziennego użytku jest wytwarzanych z materiałów trwałych w sytuacji gdy mogłyby być wytwarzane z lokalnych, nietoksycznych i biodegradowalnych substancji. Jest to też próba pokazania potencjału surowca, teoretycznie pozbawionego właściwości użytkowych.


Nasz zespół